El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la Convocatoria JAE DOC 2011 dins del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), per a la incorporació d’investigadors amb grau de doctor, mitjançant contracte de pràctiques. L’objectiu d’aquesta línia d’actuació és formalitzar 97 contractes laborals per a perfeccionar la formació i l’experiència de doctors en centres i instituts del CSIC, durant un període de temps que no superi els 36 mesos.

Els contractes estan cofinançats pel nou Programa Operativo Plurirregional Adaptabilidad y Empleo 2007-2013, i estan dirigits especialment a aquells investigadors que han realitzat una estada postdoctoral en un centre diferent al que sol·liciten incorporar-se, i que volen adquirir una major especialització en el CSIC. També hi poden optar els investigadors que acaben de finalitzar la tesi doctoral i volen continuar la carrera investigadora en un centre diferent d’on van realitzar la formació predoctoral.

El termini de presentació de sol·licituds és el 15 de gener de 2012, i s’ha de formalitzar per via telemàtica a través del lloc web del CSIC.