POCTEFA 2014-2020El Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) ha obert la tercera convocatòria corresponent a l’any 2019. Es tracta d’un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible i la integració socioeconòmica dels territoris fronterers entre els tres estats.

POCTEFA (2014-2020) constitueix la cinquena edició d’aquest programa que cofinança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors dels dos costats dels Pirineus i de les zones litorals. La innovació, la competitivitat i el bon ús dels recursos del territori són els elements centrals del programa.

Els beneficiaris poden ser organismes públics, empreses, agències de desenvolupament, agrupacions, associacions, fundacions, cambres de comerç o centres d’ensenyament, entre d’altres.

El pressupost total del programa són 189,341 M€, finançats amb fons FEDER. La primera convocatòria va concedir 71,2 M€ per a 58 projectes de cooperació transfronterera, mentre que la segona convocatòria atorgà 71 M€ a 62 projectes.

La tercera convocatòria compta amb un pressupost global de 35,831 M€ i es reparteix a partir dels següents eixos prioritaris d’inversió: dinamitzar la innovació i la competitivitat (inclou potenciar l’R+D+I i la competitivitat de les pimes); promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos; protegir i millorar la qualitat dels ecosistemes transfronterers; afavorir la mobilitat de béns i persones; i, per últim, reforçar les competències i la inclusió en els territoris

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la plataforma SIGEFA. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 d’abril de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de POCTEFA (2014-2020).