ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha convocat el Programa ICREA Acadèmia (2015).  La finalitat és incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat només al professorat que està impartint docència i que està en fase activa i d’expansió de la seva activitat.

El nombre màxim de candidats que poden ser reconeguts com a investigador ICREA Acadèmia en aquesta convocatòria és de 30 investigadors. El programa té una durada de 5 anys, i comporta per a cada investigador reconegut:
– Un premi personal de 16.000 euros (quantitat bruta) de lliure disposició.
– Un ajut de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador que s’haurà de destinar a projectes de recerca relacionats amb la seva activitat, i molt especialment, a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat.
– Un cànon de 4.000 euros per a la universitat per la participació en la gestió del programa.

El termini de presentació finalitzarà el 5 d’octubre de 2015, i les sol·licituds únicament es poden presentar mitjançant l’opció Apply accessible al final de les bases del Programa ICREA Acadèmia (2015).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICREA, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.