El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha obert la convocatòria de Procedimiento de acreditación y concesión de ayudas destinadas a Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera” (2020), en el marc del Plan  Estatal  de  Investigación  Científica  y  Técnica  y  de  Innovación 2017-2020. L’objectiu és realitzar programes estratègics d’R+D+I en cooperació, desenvolupats per Centres Tecnològics i/o Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal, en una de les tecnologies prioritàries Cervera. La convocatòria vol fomentar la transferència de coneixement entre centres tecnològics i empreses.

Els ajuts finançaran les agrupacions de centres tecnològics que desenvolupin investigació científica i tècnica orientada al mercat en una de les 11 àrees estratègiques: materials avançats; economia circular; transició energètica; fabricació intel·ligent; tecnologies per a la salut; cadena alimentària segura i saludable; intel·ligència artificial i aprenentatge profund; xarxes mòbils avançades; transport intel·ligent; protecció de la informació; i per últim, computació quàntica.

El programa finançarà programes estratègics d’R+D de tres anys i presentats per agrupacions formades per 3, 4 o 5 centres tecnològics, que han d’estar inscrits al Registro de Centros Tecnológicos i desenvolupar recerca aplicada.

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 20 milions d’euros en subvencions, que poden arribar fins a un màxim del 100 % dels programes estratègics (pressupost mínim de 2 milions i màxim de 4) i només es finançaran activitats no econòmiques. La participació dels membres de l’agrupació haurà d’estar equilibrada: el coordinador no haurà de superar el 50 % i els socis hauran d’estar entre el 15 % i el 35 % del pressupost sol·licitat.

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del CDTI. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de març de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, així com la nota de premsa publicada pel Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).