PremisL’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha obert la convocatòria dels Premis Sant Jordi 2015, que s’atorguen a persones i a obres que destaquen per la seva vàlua científica o acadèmica. La convocatòria integra trenta-set premis i set ajuts i borses d’estudi de les diverses seccions, fundacions i societats filials de l’Institut.

L’objectiu d’aquests atorgaments és promoure l’alta investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana. La relació de premis i borses es recull en el «LXXXIV Cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC», on també podeu consultar el termini d’admissió de les sol·licituds.

Les candidatures s’han de lliurar a l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona). L’acte públic del lliurament serà el 22 d’abril de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’IEC.