AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria dels Premis Recerca Jove per fomentar l’esperit científic del jovent (PRJ 2018). L’objectiu és recompensar l’esforç d’alumnes de segon cicle d’educació secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria (batxillerats i cicles formatius de grau mitjà i superior) de 14 a 23 anys que, sota la tutela dels professors, duguin a terme un treball de recerca (de forma prioritària en llengua catalana) que els permeti aplicar els coneixements propis del seu curs al desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l’esforç dels centres d’educació per fomentar la participació dels tutors i tutores i de l’alumnat.

Els treballs poden ser de tipus experimental o teòric en qualsevol àmbit del coneixement, i han de ser realitzats durant el curs acadèmic 2017-2018. En total, es concediran 77 premis, de 750 euros cadascun, a més dels 11 premis de 2.500 euros per a cada centre.  L’import global de la convocatòria és de 85.250 euros.

Per novè any consecutiu i en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones (ICD), s’atorgarà el Premi Reginó que reconeix el millor treball i centre que tracti qüestions de gènere. També, per tercer any consecutiu, s’inclou el Premi INEFC (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya), amb l’objectiu de fomentar l’interès per la recerca en les ciències de l’activitat física i l’esport, que reconeix el millor treball de recerca en aquest àmbit.

A més, s’inclou per segona vegada el Premi ICIP Alfons Banda, atorgat per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), amb l’objectiu de reconèixer un total de dos treballs de recerca que promoguin la cultura de pau. També per segon vegada, s’inclou el Premi Ramon Muntaner, atorgat per l’Institut Ramon Muntaner. L’objectiu és reconèixer el millor treball en ciències humanes, socials o naturals que proposi algun element o recurs que pugui contribuir al desenvolupament local. Es valorarà especialment que el treball s’hagi fet en col·laboració amb un centre o institut d’estudis de recerca local o comarcal.

Enguany, a més, s’inclou per primera vegada el Premi EAPC Luciana Calvo sobre llengua i dret, un reconeixement per als dos millors treballs en aquest àmbit. Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Les sol·licituds s’han d’omplir a través del portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 d’octubre del 2018.

Per informar-vos en detall, podeu accedir al lloc web de l’AGAUR.