La Institució CERCA ha obert la convocatòria dels Premis Pioner (2018) en el marc dels Centres CERCA de Catalunya. L’objectiu és distingir els investigadors i investigadores que acaben d’elaborar una tesi doctoral i que, basant-se en aquesta tesi, facin una proposta per iniciar o enfortir alguna tecnologia o producte que pugui tenir interès industrial o comercial, o bé que contribueixi significativament al desenvolupament de polítiques públiques. Enguany es concediran un mínim de tres premis per un import de 1.000 euros per a cada persona beneficiària.

Aquests Premis van destinats a investigadors d’un dels Centres CERCA que, en els mesos transcorreguts des de la publicació de la convocatòria anterior (11 d’octubre de 2017) fins a la data de publicació de l’actual, hagin fet una tesi doctoral i hagin obtingut el grau de doctor, i que, a més, presentin una proposta concreta d’aplicació dels resultats de la tesi en el marc d’aquesta convocatòria. Els investigadors poden formar part de qualsevol de les àrees de coneixement.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’11 de novembre de 2018. Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic a l’adreça pioner@cerca.cat, dirigides al director de la Institució CERCA.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de la Institució CERCA.