AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria de l’any 2020 dels Premis de Recerca Jove per fomentar l’esperit científic del jovent (PRJ). En concret s’han convocat 78 premis a treballs de recerca i 11 premis a centres d’educació secundària de Catalunya.

Els estudiants beneficiaris han de tenir entre 14 i 23 anys, haver cursat 3r i 4t d’educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superior durant el curs 2019-2020 i haver fet el treball de recerca durant aquest curs.

El pressupost global de la convocatòria és de 93.800 euros. Els treballs poden ser de tipus experimental o teòric, en el sentit de fomentar la creativitat científica i l’esperit de recerca en qualsevol dels àmbits del coneixement.

Aquesta convocatòria ofereix 70 premis de 850 euros de qualsevol temàtica (amb tres mencions especials sobre Fontserè, Casassas i Badia i Margarit) i 8 premis de 850 euros en temàtiques concretes:
Premi Reginó al millor treball de recerca sobre les dones i les seves aportacions a la societat i també el centre d’ensenyament secundari que s’hagi distingit per impulsar l’interès en aquesta temàtica, atorgat conjuntament amb l’Institut Català de la Dona (ICD).
Premi INEFC al millor treball que fomenti l’interès per la recerca en temes relacionats amb les ciències de l’activitat física i l’esport, que reconeixerà el millor treball de recerca en aquest àmbit, atorgat conjuntament amb l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC).
Premi ICIP Alfons Banda als dos millors treballs de recerca que promoguin l’anàlisi i l’obtenció de resultats en el camp teòric de la construcció d’una cultura de pau o l’aplicació pràctica de la gestió no violenta dels conflictes, atorgat conjuntament amb l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).
Premi Ramon Muntaner al millor treball en ciències humanes, socials o naturals que plantegi una proposta d’aplicabilitat en qualsevol àmbit de l’educació, i que proposi algun element o recurs que pugui contribuir al desenvolupament local, atorgat conjuntament amb l’Institut Ramon Muntaner (IRMU).
Premi EAPC Luciana Calvo als dos millors treballs de recerca que aportin reflexió, anàlisi i propostes sobre temes relacionats a algun dels tres àmbits temàtics de la Revista de Llengua i Dret, atorgat conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).
Premi TIC Salut Social al millor treball relacionat amb la salut digital en el camp sanitari i/o social que situï el pacient/ciutadà en el centre del sistema com agent de transformació digital, atorgat conjuntament amb la Fundació TIC Salut Social.

També s’han convocat 11 premis a centres d’educació secundària de Catalunya, 10 premis de 2.500 euros per fomentar la participació dels tutors i tutores i alumnes i un premi per impulsar l’interès per la recerca sobre les dones i les seves aportacions a la societat, atorgat conjuntament amb l’ICD.

La documentació s’ha de presentar via electrònica mitjançant l’apartat Tràmits del lloc web de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació finalitza el dia 10 de novembre de 2020.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria dels Premis de Recerca Jove per fomentar l’esperit científic del jovent (PRJ 2020) de l’AGAUR.