AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria dels Premis Recerca Jove per fomentar l’esperit científic del jovent (PRJ 2019). Els premis van dirigits a estudiants entre 14 i 23 anys d’edat que hagin cursat 3r i 4rt d’ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superior durant el curs 2018-2019 i que hagin realitzat el treball de recerca durant aquest curs, i també a centres d’ensenyament secundari. En total, es concediran 78 premis, de 750 euros cadascun, a més dels 11 premis de 2.500 euros per a cada centre.  L’import global de la convocatòria és de 86.000 euros.

Per desè any consecutiu i en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones (ICD), s’atorgarà el Premi Reginó que reconeix el millor treball i centre que tracti qüestions de gènere. També, per quart any consecutiu, s’inclou el Premi INEFC (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya), amb l’objectiu de fomentar l’interès per la recerca en les ciències de l’activitat física i l’esport, que reconeix el millor treball de recerca en aquest àmbit.

A més, s’inclou per tercera vegada el Premi ICIP Alfons Banda, atorgat per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), amb l’objectiu de reconèixer un total de dos treballs de recerca que promoguin la cultura de pau. També per tercera vegada, s’inclou el Premi Ramon Muntaner, atorgat per l’Institut Ramon Muntaner. L’objectiu és reconèixer el millor treball en ciències humanes, socials o naturals que proposi algun element o recurs que pugui contribuir al desenvolupament local. Es valorarà especialment que el treball s’hagi fet en col·laboració amb un centre o institut d’estudis de recerca local o comarcal. D’altra banda, s’inclou per segona vegada el Premi EAPC Luciana Calvo sobre llengua i dret, un reconeixement per als dos millors treballs en aquest àmbit. Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Enguany, s’inclou per primera vegada el Premi TIC Salut Social, atorgat conjuntament amb la Fundació TIC Salut Social, al millor treball relacionat amb la salut digital o la salut mòbil en el camp sanitari o social, que situï els pacients o la ciutadania en el centre del sistema com a agents de la transformació digital. Així mateix, s’inclou el Premi Persones Sàvies Ramon Margalef per donar reconeixement al millor treball que tracti qüestions relacionades amb l’ecologia, l’oceanografia i la limnologia. I, finalment, el Premi Persones Sàvies Narcís Monturiol al millor treball d’enginyeria i nàutica que tracti qüestions relacionades amb l’inventor i el seu perfil humanista i d’activista polític.

Les sol·licituds s’han d’omplir a través del portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’1 d’octubre del 2019.

Per a més informació, podeu accedir al lloc web de l’AGAUR.