AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts a la Recerca (AGAUR) obre el termini per presentar-se als Premis de Recerca Jove 2012. Aquests premis s’adrecen a alumnes de segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i d’alumnes d’educació postobligatòria que duguin a terme treballs de recerca en català, de tipus experimental o teòric,  que els permeti aplicar els coneixements adquirits durant el curs i fomentar així la creativitat científica. Els treballs de recerca es podran dur a terme de manera individual o en equips d’un màxim de cinc persones. També poden beneficiar-se d’aquests premis els centres d’educació secundària que fomentin la participació dels tutors i alumnes en aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és el 20 de setembre de 2012. Trobareu més informació al lloc web de l’AGAUR.