En el marc del Pla Barcelona Ciència (2020-2023), l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona ha obert la convocatòria de Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la ciutat de Barcelona (2020). Els objectius principals són estimular i reforçar el talent jove barceloní, i donar suport a projectes innovadors que repensin de manera global el model de ciutat, en el context actual de crisi derivada de la pandèmia global de la COVID‐19.

El Pla Barcelona Ciència (2020-2023) té per objectiu impulsar una política de ciència i universitats en l’àmbit de ciutat i convertir-la en capital europea en recerca i innovació. El Pla està dotat amb 4 milions d’euros per assolir 15 objectius a través de 51 accions. S’articula en quatre eixos: Barcelona, ciutat de ciència a Europa; recerca per afrontar els reptes de ciutat; cultura científica per a la ciutadania i amb la ciutadania; i finalment, ciència, art, innovació i societat.

Aquesta convocatòria té una dotació total d’1,2 milions d’euros. Els projectes tindran una durada màxima de 12 mesos, i un pressupost mínim de 30.000 euros i màxim de 100.000 euros. Les persones sol·licitants, ja sigui a títol individual o en grup, hauran de tenir fins a 40 anys (nascudes a partir del 1980), estar en possessió del títol de doctor i no tenir una vinculació permanent remunerada a temps complet amb cap centre de recerca o universitat. Les investigacions poden ser de qualsevol branca del coneixement com els camps de les ciències socials o la humanística, les ciències naturals i experimentals, les ciències exactes i formals o les enginyeries i ciències aplicades. Un aspecte innovador és que els i les joves premiades seran qui rebran directament la dotació econòmica i no els centres de recerca, com és habitual.

Les iniciatives han de centrar-se en una o diverses temàtiques següents: densitat de població, espai públic i benestar social; benestar social en relació amb l’habitatge i els serveis bàsics; mobilitat sostenible de persones i productes; emergència climàtica i ciutat; envelliment de qualitat, infància i ciutat; ciutat i visitants; nous espais i models productius a la ciutat; alimentació sostenible i ciutat; tecnologia i millora dels serveis públics. Pel que fa al format de les propostes s’obre la possibilitat de presentar o combinar diferents àmbits com la investigació científica pura, l’aplicada, l’exploratòria, descriptiva, explicativa, de camp, experimental o documental.

El termini de presentació de projectes finalitza el 9 de novembre de 2020. La resolució dels projectes guardonats es farà pública abans d’acabar l’any i es publicarà al lloc web de Barcelona Ciència.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’Ajuntament de Barcelona.