L’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria Plataformas Tecnológicas y de Innovación de l’any 2018. La convocatòria s’orienta cap als 8 reptes socials fixats pel Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020).

L’objectiu de la convocatòria és concedir ajuts per a la creació i consolidació de plataformes tecnològiques i d’innovació que impulsin la millora de la capacitat tecnològica i la competitivitat del sector productiu nacional mitjançant activitats d’intercanvi de coneixements, planificació i difusió. En aquest sentit, es considera que les plataformes són estructures clau per al foment de la col·laboració entre els sectors públic i privat, així com per a la detecció de noves necessitats tecnològiques. La quantitat màxima destinada a la convocatòria és de 4 milions d’euros. A més, cal tenir en compte que l’import màxim total per entitat és de 200.000 euros.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de febrer de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Agencia Estatal de Investigación.