ISCIIIEn el marc de l’Acción Estratégica de Salud (AES 2017-2020), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria 2020 de Plataformas ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud.

L’objectiu de la convocatòria és finançar les unitats vinculades a les plataformes, que són estructures col·laboratives i transversals formades per l’associació a l’ISCIII d’un conjunt de centres i grups de recerca en biomedicina. La seva finalitat és donar servei al sistema d’R+D+I orientat a la salut per potenciar la generació i transferència de coneixement de qualitat al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Les propostes presentades s’han d’enquadrar en una de les plataformes següents:
a) Plataforma ISCIII de biobancos y biomodelos
b) Plataforma ISCIII de dinamización e innovación de las capacidades industriales del SNS y su transferencia efectiva al sector productivo
c) Plataforma ISCIII de soporte para la investigación clínica

Les entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria poden ser: instituts d’investigació sanitària acreditats; institucions sanitàries públiques i privades sense finalitat de lucre; organismes públics d’investigació (OPIs); altres centres públics de recerca; universitats públiques i privades; i, finalment, entitats públiques i privades sense finalitat de lucre que realitzen i/o gestionen activitats d’R+D.

La quantitat màxima destinada a la convocatòria és de 27,44 milions d’euros en subvencions per al període 2020-2022. Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu electrònica de l’ISCIII en un termini màxim que finalitzarà el dia 9 de setembre de 2020.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ISCIII.