El Pla Serra Húnter (PSH) ha obert la primera convocatòria de l’any 2021, de les dues anuals, per a la contractació de personal docent i investigador (PDI) altament qualificat a les set universitats públiques catalanes. L’objectiu final és retenir i captar talent per al sistema universitari català amb criteris d’excel·lència internacional.

Aquesta convocatòria ofereix un total de 34 contractacions en la categoria de lector amb voluntat de permanència (31 tenure-eligible lecturers) i de professorat agregat (3 associate professors). Les ofertes s’engloben en els camps d’estudi següents: arquitectura, biologia, ciència dels aliments, comunicació, dret, economia, empresa, enginyeria, infermeria, investigació operativa, llengües, pedagogia, psicologia i turisme.

Des de l’any 2003, el PSH s’emmarca en el nou model de personal acadèmic que promou la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), per reforçar l’obertura social i la internacionalització de les universitats catalanes. La Generalitat de Catalunya i les universitats públiques determinen anualment el nombre de contractacions de professorat permanent. En concret, hi ha un cofinançament específic de la Generalitat de Catalunya, que subvenciona el 50 % de les retribucions bàsiques dels professors, tot i que són les universitats les que proposen els departaments beneficiaris dels contractes. Es tracta d’una de les vies de contractació del PDI a les universitats públiques catalanes, que ha suposat una de cada quatre incorporacions de professorat permanent.

Les persones aspirants han d’estar en possessió del doctorat i disposar d’una trajectòria acadèmica excel·lent, preferentment amb experiència internacional. Per a les ofertes de professorat agregat, cal disposar d’almenys tres anys d’experiència postdoctoral. Les comissions de selecció estaran integrades per acadèmics, nacionals i internacionals, de prestigi reconegut.

La presentació de candidatures s’ha de realitzar a través d’una pàgina web específica. La crida internacional per presentar-se als concursos de professorat lector està oberta fins al dia 8 d’abril de 2021, i la del professorat agregat estarà oberta des del 12 d’abril al 6 de maig de 2021.

Per a més informació, podeu consultar la primera convocatòria de l’any 2021 del PSH, així com la nota de premsa publicada per la Generalitat de Catalunya.