El Pla Serra Húnter (PSH) ha obert la primera convocatòria de l’any 2019, de les dues anuals, per a la contractació de personal docent i investigador (PDI) altament qualificat a les universitats públiques catalanes amb criteris d’excel·lència internacional. Aquesta convocatòria ofereix un total de 54 contractacions en la categoria de lector (49 tenure-eligible lecturers) i de professorat agregat (5 associate professor), que tenen com a objectiu la retenció i la captació de talent per al sistema universitari català.

Des de l’any 2003, el PSH s’emmarca en el nou model de personal acadèmic que promou la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), per reforçar l’obertura social i la internacionalització de les universitats catalanes. La Generalitat de Catalunya i les 7 universitats públiques determinen anualment el nombre de contractacions de professorat permanent. Existeix un cofinançament específic de la Generalitat de Catalunya, que subvenciona el 50% de les retribucions bàsiques dels professors, tot i que són les universitats les que proposen els departaments beneficiaris dels contractes.

El PSH és una de les vies de contractació del PDI a les universitats públiques catalanes i ha suposat 1 de cada 4 incorporacions de professorat permanent. Pel que fa a les darreres convocatòries, les posicions que s’han ofert han sigut les següents: 75 posicions (any 2013); 75 (2015); 72 (2016); 110 (2017) i, per últim, 156 (2018).

En relació al procés de selecció, consta de dues fases. La primera consisteix en l’anàlisi i l’avaluació dels mèrits específics de la persona candidata i té caràcter eliminatori. La segona fase és una prova presencial en què s’avalua la idoneïtat de la persona candidata per optar al contracte amb la universitat.

L’avaluació dels candidats es fa d’acord amb els criteris emprats internacionalment per valorar l’activitat acadèmica i la trajectòria professional d’alt nivell. En aquest sentit, es considera especialment la significació i l’impacte de les publicacions científiques i tècniques i els projectes de recerca competitius aconseguits; la qualitat i el reconeixement de la docència exercida; les activitats de transferència de coneixement, els drets de propietat intel·lectual i les patents registrades; la capacitat de lideratge; la mobilitat i la visibilitat internacional, i altres fites acadèmiques i professionals destacades de la persona candidata.

La crida internacional per presentar-se als concursos de professorat lector tenure-eligible estarà oberta fins l’1 d’abril de 2019, i la del professorat agregat fins al 25 d’abril de 2019.

Per a més informació, podeu consultar primera convocatòria de l’any 2019 del PSH.