ACCIÓ l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria de Subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental internacionals per a l’any 2019. Els Nuclis d’R+D empresarial són ajuts dirigits a les empreses catalanes que vulguin desenvolupar nous productes o serveis tecnològics d’alt risc i que responguin a les necessitats del mercat. Aquests ajuts s’emmarquen en el programa Horizon 2020 de la Unió Europea (UE), mitjançant els instruments ERA-Net MANUNET III  (pressupost total de 400.000 euros), i en el programa Nuclis Internacionals d’ACCIÓ (400.000 euros).

En aquest context, es contemplen els ajuts següents:

1. Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental internacionals, 2019. Nuclis internacionals. Programes Europeus ERA-Net MANUNET III

Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats d’R+D amb abast internacional executats entre empreses amb establiment operatiu a Catalunya i una entitat dels territoris elegibles (països o regions participants al programa ERA-Net MANUNET III / International Call 2019).

La iniciativa ERA-Net MANUNET III dona suport a projectes d’R+D multidisciplinaris en l’àmbit de la fabricació avançada i la indústria manufacturera, amb especial èmfasi en les PIMEs: nous materials per l’àmbit de la fabricació; tecnologies de fabricació; tecnologies mediambientals i energètiques; tecnologies de la informació i la comunicació per a la fabricació incloent robòtica industrial; tecnologies d’enginyeria basades en el coneixement  i, finalment, altres tecnologies/productes relacionats amb l’àmbit de la fabricació.

Els beneficiaris d’aquests ajuts són les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya. Com a mínim han de tenir tres anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, o bé han de disposar d’una plantilla de com a mínim 5 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud de l’ajut.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2019.

2. Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental internacionals, 2019. Nuclis d’R+D internacionals

Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats d’R+D amb abast internacional executats entre empreses amb establiment operatiu a Catalunya i una entitat dels territoris elegibles. Els àmbits territorials són: la Unió Europea (UE), els Estats Units, Xile, Singapur, la Xina, Corea del Sud, Israel, el Regne Unit i Canadà.

Els beneficiaris d’aquests ajuts són les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya. Com a mínim han de tenir tres anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, o bé han de disposar d’una plantilla de com a mínim 5 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud de l’ajut.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 d’octubre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.