ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria de Subvencions per a projectes de nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental per l’any 2017. Els Nuclis d’R+D empresarial són ajuts dirigits a les empreses catalanes que vulguin desenvolupar nous productes o serveis tecnològics d’alt risc i que responguin a les necessitats del mercat. Aquests ajuts s’emmarquen en l’estratègia d’especialització RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

En aquesta convocatòria es finançaran projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental, que comportin l’obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament respecte als ja existents. Es consideren subvencionables els següents tipus de projectes:

  • Projectes d’R+D empresarial d’abast localsuport a projectes duts a terme per empreses amb establiment operatiu a Catalunya:
    a) Individuals: una empresa beneficiària amb un projecte d’R+D amb alt impacte (pressupost subvencionable mínim: 200.000 euros)
    b) Col·laboratius
    : un consorci amb un de mínim dues empreses catalanes, sempre i quan la participació d’una d’elles no superi el 70 % del pes total del projecte (500.000 euros).
  • Projectes d’R+D empresarial unilaterals d’abast internacionalsuport a projectes d’R+D d’alt impacte al territori i amb abast internacional, en col·laboració entre empreses de Catalunya i entitats internacionals (150.000 euros).

Els projectes s’han de presentar de forma col·laborativa entre almenys una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un soci (que pot ser una empresa o un agent del sistema d’R+D+I) amb establiment operatiu en un dels àmbits territorials elegibles dins de la convocatòria. Es consideren estratègics per ACCIÓ, i per tant elegibles, els territoris següents: els 28 països de la Unió Europea (UE) (excepte Alemanya i Espanya), Cuba, Canadà, Massachusetts, Corea del Sud, Xina i Singapur.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’1 de març de 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ així com altres entrades publicades sobre aquest tema.