La Fundació Bancària ”la Caixa” juntament amb la fundació Wellcome, la Volkswagen Foundation i la Novo Nordisk Foundation han obert la convocatòria Mobility – Global Medicine and Health Research (2020). L’objectiu és promoure la recerca en múltiples perspectives sobre com la mobilitat global influeix en la salut general i en el benestar de les poblacions locals i mòbils, i com es poden abordar els efectes de la mobilitat de manera sostenible.

Els projectes han de ser molt originals i innovadors i tractar àrees d’investigació poc estudiades i amb fons insuficients. En aquest sentit es vol finançar una recerca que permeti que científics i acadèmics dels anomenats països de renda alta (PRA) i dels països de renda baixa i mitjana (PRBM), treballin junts en igualtat de condicions i en la qual totes les parts es beneficiïn de la feina d’investigació conjunta. També es recomana la participació d’investigadors en les primeres etapes de la carrera.

Pel que fa als camps d’investigació, la convocatòria es centra en la recerca de qüestions relacionades amb la salut pel que fa a la mobilitat de les persones (migrants, refugiats, turistes, treballadors documentats i indocumentats, etc.) així com els efectes i repercussions i diversos aspectes de la mobilitat de les poblacions. A més, es fa un èmfasi especial en desmuntar els prejudicis establerts dins de la medicina i els sistemes sanitaris mundials/transfronterers.

Els ajuts tenen dues etapes de finançament. Als sol·licitants de la primera fase preseleccionats, se’ls concedeix fins a 15 subvencions preparatòries sense restriccions de 50.000 euros cadascuna durant un període de 10 mesos. Així mateix se’ls convida a formar consorcis, dissenyar el projecte final i presentar una proposta completa de projecte per la segona fase, abans de l’1 de juny de 2021 (el consorci ha d’estar format per un sol·licitant principal i de 2 a 4 cosol·licitants).

Quant al pressupost, es disposa d’un fons total de 9 milions d’euros per a subvencions de projectes de fins a 1,5 milions d’euros, per un total d’entre 4 i 6 projectes d’una durada de 3 a 5 anys. Cada ajut serà finançat per la fundació amb seu al país del sol·licitant principal, i cada fundació concedirà de forma independent 1 o 2 subvencions. El sol·licitant principal ha de ser d’una institució d’investigació de Dinamarca, Alemanya, Espanya, Portugal o el Regne Unit.

El termini de presentació de sol·licituds de la primera etapa finalitzava el 17 d’abril de 2020, però s’ha ampliat fins al 30 d’abril. La sol·licitud s’ha de redactar en anglès i presentar-se mitjançant el sistema de sol·licitud i gestió de subvencions en línia NORMA de la Novo Nordisk Foundation.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la Fundació Bancària ”la Caixa”.