Marie Curie ActionsRecentment, la Comissió Europea (CE) ha convocat tres accions europees Marie Curie Actions de mobilitat i desenvolupament professional dels investigadors, per a l’any 2012. Són convocatòries que s’integren en el 7th Framework Programme (7FP) del programa específic People:

Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF)

Marie Curie Intra-European Fellowships for career development (IEF)

Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)

Per a les convocatòries IOF i IIF s’ha destinat, a cada acció, un pressupost de 40 milions d’euros (M€), i per a les IEF, 120 M€. El termini de presentació de les sol·licituds de les tres convocatòries és el 16 d’agost de 2012.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de les Marie Curie Actions, així com les entrades de la UE publicades al Blog de l’OR-IEC.