El LIFE programme és un instrument de finançament de la Unió Europea (UE), creat l’any 1992, per al medi ambient i l’acció climàtica. En el marc del programa LIFE (2014-2020), la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria LIFE (2020) per als subprogrames Environment i Climate Action, amb un pressupost global de més de 450 milions d’euros. Amb aquests dos subprogrames es vol facilitar la implementació de l’European Green Deal, el full de ruta per a fer sostenible l’economia de la UE.

El subprograma Environment cobreix els tipus de projectes següents: “tradicionals”, preparatoris, integrats i d’assistència tècnica. Pel que fa a les àrees d’actuaciós’inclouen: Nature and Biodiversity; Environment and Resource Efficiency; i, per últim, Environmental Governance and Information. D’altra banda, el subprograma Climate Action també cobreix el mateix tipus de projectes, i quant a les àrees d’actuació s’inclouen: Climate Change Mitigation; Climate Change Adaptation; i, finalment, Climate Governance and Information.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser: organismes públics, organitzacions comercials privades i organitzacions no comercials privades, incloses les Organitzacions No Governamentals (ONGs). Per preparar les sol·licituds, cal consultar les explicacions completes sobre criteris d’elegibilitat, procediments, taxes de cofinançament i altres detalls disponibles al lloc web del programa LIFE (2014-2020).

Els projectes “tradicionals” s’han de sol·licitar a través de la pàgina web eProposal. Per a la resta de tipus de projecte cal utilitzar els formularis específics, menys els projectes d’assistència tècnica, que s’hauran de presentar a través del portal Funding & Tender opportunities.  Els terminis de presentació de sol·licituds varien segons el tipus i l’àrea d’actuació dels projectes. D’alta banda cal sobre les mesures relatives a la pandèmia COVID-19 abans de començar el procés de presentació de sol·licituds.

Val a dir que la convocatòria 2018 ha finançat 23 projectes a l’Estat espanyol per un import de 80,35 milions d’euros. A més, 10 projectes del programa LIFE (2014-2020) són liderats per entitats o empreses de territoris de llengua i cultura catalanes i rebran una inversió total per part de la UE de 13,70 milions d’euros.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del programa LIFE (2014-2020).