El LIFE programme és un instrument de finançament de la Unió Europea (UE), creat l’any 1992, per al medi ambient i l’acció climàtica. En el marc del nou programa LIFE (2021-2027), la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria LIFE (2021). Actualment, el LIFE programme inclou 4 subprogrames: nature & biodiversity, circular economy and quality of life, climate change mitigation and adaptation i clean energy transition. El pressupost global és de més de 580 milions d’euros (M€).

El subprograma nature & biodiversity finança projectes de conservació de la natura, en particular a les àrees de biodiversitat, hàbitats i espècies. El subprograma circular economy and quality of life finança projectes en el sector ambiental, en particular en l’àmbit de l’economia circular, inclosa la recuperació de recursos de residus, aigua, aire, soroll, sòl i gestió química, així com la governança ambiental.

D’altra banda, el subprograma climate change mitigation and adaptation dóna suport a projectes en les àrees d’agricultura, ús del sòl, gestió de les torberes, energies renovables i eficiència energètica així com projectes en àrees d’adaptació urbana i planificació de l’ús del territori, resiliència d’infraestructures, gestió sostenible de l’aigua en zones propenses a la sequera, gestió d’inundacions i costes, entre d’altres. Finalment, el subprograma clean energy transition té com a objectiu facilitar la transició cap a una economia energètica, basada en energies renovables finançant accions de coordinació i suport.

Val a dir que des de 1992, s’han aprovat més de 900 projectes Life a Espanya (5.400 a tota la UE), amb un pressupost total de 1.555 M€ i una contribució de la UE de 781 M€ (9.000 M€ a tota la UE, amb una contribució total de la UE de més de 6.500 M €).

Per a més informació, podeu consultar el Funding & tender opportunities portal així com el lloc web del LIFE programme.