En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria de les Ayudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación (2018). Aquests ajuts tenen l’objectiu de fomentar la contractació laboral de persones que tenen el títol de grau de doctor (obtingut entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2016), per un període de tres anys, per tal que consolidin les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral.

El pressupost global de la convocatòria és de 20,92 milions d’euros i es concediran un màxim de 225 ajuts per a contractes laborals de 3 anys de durada. La quantitat anual dels ajuts és de 29.000 euros, que es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels contractats. També es concedirà un ajut addicional de 6.000 euros per a cada persona contractada, que es destinaran a les despeses directament relacionades amb l’execució de les activitats de recerca.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de sol·licitud finalitzarà el 29 de gener de 2019 (per als investigadors) i el 5 de febrer de 2019 (per als centres).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.