FP7En l’àmbit d’actuació del 7th Framework Programme (FP7), la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Joint Programming Coordination 2012 amb l’objectiu de reforçar la cooperació entre els estats membres i la coordinació i integració dels programes de recerca. Aquesta iniciativa pot implicar la col·laboració estratègica entre programes nacionals existents o la construcció conjunta de programes totalment nous. Es demana com a requisit que cada proposta estigui participada per un mínim de 3 entitats dels estats membres o països associats.

Aquesta convocatòria compta amb un pressupost de 8 milions d’euros i les àrees estratègiques que es proposen són:

– The Microbial Challenge: An Emerging Threat to Human Health
– Connecting Climate Knowledge for Europe
– Water Challenges for a Changing world
– Urban Europe – Global Urban Challenges, Joint European Solutions

El termini de presentació de les sol·licituds és el 20 de març de 2012. Per a més informació, consulteu el lloc web de la Comissió Europea.