El Programa INTERREG Sudoe (2014-2020) és un programa de cooperació transnacional finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L’objectiu principal és resoldre problemes comuns a les regions del sudoest europeu, com ara la baixa inversió en investigació i desenvolupament, la baixa competitivitat de les pimes, i l’exposició al canvi climàtic i als riscos ambientals.

En aquest marc, s’ha obert la primera fase de la convocatòria INTERREG Sudoe fourth call (2019), amb un pressupost total de 12,9 milions d’euros. Els eixos prioritaris de la convocatòria són:
– Eix 1: Promoure les capacitats d’innovació per a un creixement intel·ligent i sostenible  (8,7 milions d’euros)
– Eix 5: Protegir el medi ambient i promoure l’eficàcia dels recursos (4,2 milions d’euros)

Els beneficiaris potencials d’aquesta convocatòria poden ser organismes públics, organismes de dret públic, entitats privades amb i sense ànim de lucre i empreses. El període d’execució dels projectes no podrà ser superior a 36 mesos. El territori elegible del Programa INTERREG Sudoe està constituït pels quatre estats membres de la Unió Europea (UE) següents: Espanya; França; Portugal; Regne Unit (Gibraltar), i el Principat d’Andorra (les entitats d’aquest territori no podran rebre ajuts FEDER).

El termini de presentació de sol·licituds de la primera fase de la convocatòria finalitzarà el 25 d’octubre de 2019. Les candidatures s’han de presentar a través de l’aplicació eSudoe.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’INTERREG Sudoe.