INTERREG MED (2014-2020) és un programa finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l’Instrument for Pre-accession Assistance (IPA). L’objectiu principal és promoure un creixement sostenible a la zona mediterrània fomentant pràctiques i conceptes innovadors i un ús raonable dels recursos, mitjançant un enfocament de cooperació integrada i territorial. El programa es centra en els temes següents: creixement blau; creixement verd; innovació social, indústries culturals i creatives; eficiència energètica en edificis públics; energia renovable; transport urbà de baix carboni; turisme sostenible marítim i costaner; i finalment, protecció de la biodiversitat. El pressupost total és de 265 milions d’euros (M€).

En aquest marc, s’ha obert la convocatòria INTERREG MED third call for modular projects (2018) amb un pressupost total de 30 M€. Les propostes susceptibles de finançament es focalitzen en els eixos prioritaris següents:

  1. Eix prioritari 1 – Innovació (8 M€)
    Objectiu 1: Creixement blau: centrat en els clústers marítims
  2. Eix prioritari 3 – Recursos naturals i culturals (22 M€)
    Objectiu 3.1: Turisme sostenible: centrat en la insularitat i les àrees de baixa densitat
    Objectiu 3.2: Protecció de la biodiversitat: centrat en àrees marines protegides.

En aquesta convocatòria només es permetrà el tipus de projecte multimodular. La durada màxima prevista dels projectes és de 3 anys i  com a màxim poden participar 12 socis. Aquests poden ser institucions, socis operatius (aquells encarregats de la implementació de polítiques) i xarxes. Els projectes multimodulars han de ser transnacionals i la seva aplicació haurà de realitzar-se a les polítiques regionals i nacionals a l’àrea mediterrània i europea.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener de 2019 i cal fer-la a través de l’aplicació SYNERGIE CTE.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’INTERREG MED Programme.