INTERREG Europe (2014-2020) és un programa finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que té l’objectiu de millorar l’efectivitat de les polítiques i programes regionals de desenvolupament, en particular en la inversió en creixement i ocupació, fomentant la cooperació i els intercanvis d’experiències. El programa compta amb un total de 359 milions d’euros (M€).

En aquest marc, s’ha obert la convocatòria INTERREG Europe fourth call for project proposals (2018) amb un pressupost total de 73,7 M€ (cofinançament del 85% per a entitats públiques i del 75 % per a entitats privades).

Les propostes finançades han de tenir 4 eixos prioritaris:
1. Reforçar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació (8,7 M€)
2. Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses (18 M€)
3. Afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni en tots els sectors (26 M€)
4. Protegir el medi ambient i incrementar l’eficiència energètica (21 M€)

Els participants de cada projecte han de ser entitats provinents d’almenys 3 països diferents, dels quals 2, han de ser estats membres de la Unió Europea (UE). Així mateix, els consorcis han de tenir socis d’almenys 3 països, dels quals almenys 2 han de ser estats membres de la UE.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de juny de 2018 a les 12 hores i cal fer-la a través de l’aplicació IOLF.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’INTERREG Europe.