MICINNEl Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha aprovat la convocatòria d’ajudes del Programa de Internacionalización de la I+D+I, dins del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo de Innovación Tecnológica (2008-2011). La resolució s’ha publicat al BOE núm. 168 de juliol de 2011.

Els objectius de la convocatòria són:

a) Promoure la internacionalizació de les actuacions d’R+D+I
b) Incrementar la participació espanyola en les instal·lacions internacionals
c) Instrumentar la coordinació efectiva dels agents promotors de programes d’R+D+I de diversos països, i posar en marxa els reptes que planteja l’European Research Area (ERA)

La convocatòria implica els programes següents:

1. Subprograma Euroinvestigación
2. Subprograma Proyectos Internacionales
3. Subprograma de Fomento de la Cooperación Científica Internacional
4. Subprograma de Actuaciones Relativas a Infraestructuras Científicas Internacionales
5. Subprograma de Especialización en Infraestructuras Científicas y Organismos Internacionales

Per a més informació us podeu adreçar al lloc web del Ministerio.