El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert, en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), la convocatòria JAE TRANSFER 2011, per a la incorporació de personal en grau de doctor per a la seva formació com a tècnic de transferència de coneixement, mitjançant contracte de pràctiques. L’objectiu és formar personal en grau de doctor en les àrees de coneixement de Ciències de la vida i la salut; Tecnologia dels aliments, recursos naturals i ciències agràries; Ciències de la matèria, de la física i de la química no farmacèutica; Física; Ciències humanes i socials; i Protecció i Comercialització de resultats de la investigació.

La convocatòria ofereix la formalització de sis contractes laborals i d’especialització a través de la pràctica en centres del CSIC (vegeu l’annex 1 de la resolució de la convocatòria), sota la supervisió i coordinació de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC). Aquesta també es farà càrrec de la formació de les persones amb grau de doctor mitjançant l’assistència a cursos específics relacionats amb les funcions que hauran de desenvolupar. El període de contracte de treball no superarà els 36 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds és el 5 de gener de 2012, i s’ha de formalitzar per via telemàtica a través del lloc web del CSIC.