La Institució CERCA amb la col·laboració de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) han obert la convocatòria per a la concessió d’incentius a l’avaluació de centres CERCA (in_CERCA) per a l’any 2019. L’objectiu és incentivar l’obtenció de resultats d’alt nivell mitjançant el programa d’avaluació dels centres CERCA, i concretament aquells centres avaluats amb una «A», per tal que puguin mantenir i incrementar la seva competitivitat en l’àmbit internacional. Així mateix es pretén reconèixer la tasca dels centres CERCA que han obtingut una millor puntuació en l’avaluació 2016-2018.

En el procés d’avaluació dels centres CERCA, el comitè d’avaluació elabora un informe executiu amb recomanacions que s’han d’implementar en un període de cinc anys. Cada centre obté una valoració alfabètica (A, B, C, D) en funció del seu rendiment. La màxima valoració correspon a la categoria «A». Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els centres de recerca que pertanyen a la Institució CERCA de Catalunya i que han obtingut una valoració «A» en l’avaluació fins a la data 31 de desembre de 2018. Val a dir que en la primera avaluació 2012-2013 es van generar més de 500 recomanacions d’alt valor afegit que s’han implementat els anys següents.

El pressupost total per a aquesta convocatòria és de 3,57 milions d’euros. L’incentiu serà, com a màxim, de 345.000 euros per cada centre i es ponderarà tenint en compte la valoració rebuda i la dimensió del centre.

El termini de presentació de sol·licituds és el 22 de novembre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web la Institució CERCA així com el lloc web de l’AGAUR.