IMILa Innovative Medicines Initiative (IMI) ha obert dues convocatòries en el marc del programa IMI 2. Es tracta d’una iniciativa publicoprivada conjunta entre la Comissió Europea (CE) i la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA).

L’objectiu principal de la iniciativa IMI és accelerar el desenvolupament de medicaments millors i més segurs, a partir de projectes de recerca col·laboratius i de xarxes d’experts acadèmics i industrials.

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

1) Call 11 (H2020-JTI-IMI2-2017-11-Single-Stage)
– 1 tema obert
– Termini: 24/10/2017
– Pressupost: 5 milions d’euros

2) Call 12 (H2020-JTI-IMI2-2017-12-Two-Stage)
– 7 temes oberts
– Terminis: 24/10/2017 i 16/05/2018
– Pressupost: 126,439 milions d’euros

Les sol·licituds s’han de presentar a través del Participant Portal de la CE.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la iniciativa IMI.