ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha obert la convocatòria ICREA Senior per a l’any 2020. S’ofereixen 10 places d’investigador sènior en les àrees d’Humanitats, Ciències mèdiques i de la vida i, finalment, Ciències socials i del comportament. Segons la Memòria ICREA 2018, hi ha 264 investigadors ICREA contractats de 29 nacionalitats diferents.

La convocatòria s’adreça a candidats amb una trajectòria científica sòlida. Les persones interessades han d’haver obtingut preferiblement el títol de doctor abans del 2016, i han de tenir experiència extensa en centres internacionals, en l’àmbit predoctoral i/o postdoctoral. Només es consideraran els candidats que tinguin una carrera científica destacada i una capacitat de lideratge excel·lent. Les candidatures de dones seran especialment benvingudes.

Els candidats seleccionats obtindran un contracte permanent com a investigadors ICREA, i treballaran en universitats o centres de recerca de Catalunya (s’han d’incorporar, com a màxim, el mes de setembre de l’any 2021). Aquestes places no són compatibles amb els llocs permanents fora del sistema de recerca català (ni tan sols a temps parcial).

Els investigadors ICREA han de fer contribucions substancials a les seves àrees d’investigació i han de tenir un fort impacte, a més de ser membres actius i plenament involucrats en la comunitat científica catalana. També s’han de sotmetre a una avaluació del progrés de la seva investigació i del seu rendiment general després del primer període de tres anys i, posteriorment, cada cinc anys. Les avaluacions són realitzades per comitès d’avaluació externs, que avaluen tant la producció científica com l’activitat de recerca, i les avaluacions positives condueixen a augments salarials.

La presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria s’ha de fer electrònicament a través del lloc web d’ICREA. El termini de presentació finalitzarà el 12 de març de 2020.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICREA.