ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha obert la convocatòria ICREA Acadèmia (2018).  La finalitat és incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat només al professorat que està impartint docència i que està en fase activa i d’expansió de la seva activitat.

El nombre màxim de candidats que poden ser reconeguts com a investigador ICREA Acadèmia en aquesta convocatòria és de 45 investigadors. La dotació econòmica total de cada ICREA Acadèmia és de 40.000 euros anuals. El programa té una durada de 5 anys, i comporta per a cada investigador reconegut:
– Un premi personal de 16.000 euros (quantitat bruta) de lliure disposició.
– Un ajut de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador que s’haurà de destinar a projectes de recerca relacionats amb la seva activitat, i molt especialment, a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat.
– Un cànon de 4.000 euros per a la universitat per la participació en la gestió del programa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 26 de setembre de 2018, i únicament es poden presentar mitjançant l’opció Apply accessible al final de les bases del Programa ICREA Acadèmia (2018).

Val a dir que en les 9 convocatòries resoltes del període 2008-2016 s’ha reconegut l’excel·lència de 168 investigadors (75 %) i 56 investigadores (25 %). La distribució per àrees ICREA dels 115 investigadors en actiu actualment és la següent: Tecnologia i enginyeria (23,5 %); Ciències mèdiques i de la vida (22,6 %); Ciències experimentals i matemàtiques (20,9 %); Humanitats (17,4 %); i, per últim, Ciències socials i del comportament (15,6 %). Pel que fa a la distribució per universitats, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) concentren el 72 % de les 224 distincions.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICREA, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.