ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha obert la convocatòria ICREA Acadèmia (2021). La finalitat és incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat només al professorat que està impartint docència i que està en fase activa i d’expansió de la seva activitat.

El programa ICREA Acadèmia té una durada de cinc anys, i cada investigador beneficiari rep una dotació econòmica anual de 40.000 euros, que es distribueix de la manera següent:
– Un premi personal de 16.000 euros de lliure disposició.
– Una subvenció de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador que s’haurà de destinar a projectes de recerca relacionats amb la seva activitat, i molt especialment, a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat.
– Una compensació de 4.000 euros per a la universitat per la participació en la gestió del programa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de setembre de 2021, i únicament es poden presentar per via telemàtica mitjançant l’opció Apply accessible al final de les bases de la convocatòria ICREA Acadèmia (2021).

Les 12 convocatòries del període 2008-2020 del programa ICREA Acadèmia han reconegut l’excel·lència de 329 investigadors. La distribució per grans àmbits científics dels 124 investigadors en actiu actualment és la següent: Engineering Sciences (25,8 %); Experimental Sciences & Mathematics (21 %); Social & Behavioural Sciences (17,7 %); Humanities (17,7 %); i, per últim, Life & Medical Sciences (17,7 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICREA, així com altres entrades sobre aquest tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).