ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha obert la convocatòria ICREA Acadèmia (2020). La finalitat és incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat només al professorat que està impartint docència i que està en fase activa i d’expansió de la seva activitat.

El nombre màxim de candidats que poden ser reconeguts com a investigador ICREA Acadèmia en aquesta convocatòria és de 30 investigadors. La dotació econòmica total de cada ICREA Acadèmia és de 40.000 euros anuals. El programa té una durada de 5 anys, i per a cada investigador reconegut comporta:
– Un premi personal de 16.000 euros (quantitat bruta) de lliure disposició.
– Un ajut de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador que s’haurà de destinar a projectes de recerca relacionats amb la seva activitat, i molt especialment, a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat.
– Un cànon de 4.000 euros per a la universitat per la participació en la gestió del programa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de setembre de 2020, i únicament es poden presentar per via telemàtica mitjançant l’opció Apply accessible al final de les bases de la convocatòria ICREA Acadèmia (2020).

Les 11 convocatòries del període 2008-2019 del Programa ICREA Acadèmia han reconegut l’excel·lència de 269 investigadors, un 69 % dels quals són homes i un 31 % són dones. La distribució per grans àmbits científics dels 120 investigadors en actiu actualment és la següent: Social & Behavioural Sciences (17 %); Humanities (16 %); Experimental Sciences & Mathematics (21 %); Engineering Sciences (24 %); i, per últim, Life & Medical Sciences (22 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICREA, així com altres entrades sobre aquest tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).