Ginjol Patents Fund - iCERCARecentment s’ha obert la vuitena convocatòria (2021) del Gínjol Patents Fund, un programa de finançament acordat entre la Institució CERCA i els centres CERCA que s’incorporen a l’associació.

Aquest programa pretén oferir finançament addicional destinat a la transferència de coneixement dels centres de recerca, específicament, per protegir els drets de propietat intel·lectual i industrial i que s’espera que generin retorn econòmic. Aquest retorn depèn de cada projecte, però en termes generals es preveu que es recuperi la meitat del finançament en un màxim de 3-5 anys.

L’objectiu del Gínjol Patents Fund és finançar els serveis necessaris per protegir, explotar i comercialitzar els resultats generats per la investigació científica dels centres de recerca associats. El finançament prové de l’aportació inicial de la Institució CERCA (entitat responsable de gestionar els recursos del programa), de les aportacions dels centres, dels retorns generats pels projectes i d’altres fonts de finançament de caràcter públic o privat.

La vuitena convocatòria (2021) del Gínjol Patents Fund espera finançar uns 8-10 projectes, amb una quantitat que oscil·la entre els 5.000 i els 10.000 euros. Es poden finançar tots els costos externs que no siguin finançats normalment pels centres.

A les set edicions anteriors s’han invertit 594.000 euros en 60 projectes de 23 centres de recerca. La distribució per àmbits científics és la següent: 44 projectes de ciències mèdiques i de la salut; 11 d’enginyeria; 4 de ciències; i, finalment, 1 de ciències de la vida. Segons els nivells de maduresa tecnològica (Technology Readiness Levels, TRL), els 60 projectes es distribueixen de la manera següent: 35 projectes de nivell baix (TRL 1-3); 18 de nivell mitjà (TRL 4-6); i, per últim, 7 de nivell alt (TRL 6-9).

Les propostes s’han de presentar mitjançant l’adreça ginjol@cerca.cat. El termini de presentació finalitzarà el dia 28 de maig de 2021.

Per a més informació, podeu consultar la vuitena convocatòria del Gínjol Patents Fund.