Ginjol Patents Fund - CERCAS’ha obert la setena convocatòria (2020) del Gínjol Patents Fund, un programa de finançament acordat entre la Institució CERCA i els centres CERCA que s’incorporen a l’associació.

Aquest programa pretén oferir finançament addicional destinat a la transferència de coneixement dels centres de recerca, específicament per protegir els drets de propietat intel·lectual i industrial i que s’espera que generin retorn econòmic. Aquest depèn de cada projecte, però en termes generals es preveu que com a mínim es recuperi la meitat del finançament en un màxim de 3-5 anys.

L’objectiu del Gínjol Patents Fund és finançar els serveis necessaris per protegir, explotar i comercialitzar els resultats generats per la investigació científica dels centres de recerca. El finançament prové de l’aportació inicial de la Institució CERCA (entitat responsable de gestionar els recursos del programa), de les aportacions dels centres, dels retorns generats pels projectes i d’altres fonts de finançament.

A la setena convocatòria del Gínjol Patents Fund s’espera finançar uns 8-10 projectes, amb una quantitat que oscil·la entre els 5.000 i els 10.000 euros. S’hi admeten totes les despeses externes diferents de les que normalment finança el centre (incloses les de personal), que s’han d’executar els anys 2019-2020.

A les 6 edicions anteriors s’han invertit 514.000 euros en 52 projectes de 21 centres de recerca. La distribució per àmbits científics és la següent: 39 projectes de ciències mèdiques i de la salut; 8 d’enginyeria; 4 de ciències; i, finalment, 1 de ciències de la vida.

Les propostes s’han de presentar mitjançant un formulari que s’ha d’enviar a l’adreça ginjol@cerca.cat. El termini de presentació finalitzarà el dia 6 de juliol de 2020.

Per a més informació, podeu consultar la setena convocatòria del Gínjol Patents Fund, així com a altres entrades sobre transferència publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).