La Institució CERCA ha obert la cinquena convocatòria del Fons de Patents Gínjol, corresponent a l’any 2019. Es tracta d’un programa de finançament acordat amb alguns dels centres CERCA (actualment hi ha 19 centres col·laboradors) amb l’objectiu de potenciar projectes de transferència de coneixement pel que fa a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial. En les convocatòries anteriors s’han finançat un total de 36 projectes, amb un import global de 355.000 euros, dels quals 26 són de l’àmbit de les Ciències mèdiques i de la salut.

Els serveis que poden ser objecte de finançament són els necessaris per a la protecció, l’aportació de valor i la comercialització dels resultats de la recerca que generin els projectes de recerca presentats. En aquest marc, s’inclouen serveis d’avaluació externa de la idoneïtat tecnològica i potencial en el mercat de la tecnologia desenvolupada, així com serveis d’assessorament estratègic i econòmic amb vista a la seva comercialització, entre d’altres.

El finançament que s’ofereix es basa en un model de retorn. El Fons de Patents Gínjol tindrà participació en els ingressos per l’explotació dels resultats dels projectes, però en cap cas la Institució CERCA assumirà drets sobre la titularitat dels resultats. La determinació final del model de retorn i dels percentatges de participació i les fases s’acordarà de manera negociada amb els centres CERCA.

Inicialment, es preveu un finançament per a cada projecte de fins a 10.000 euros, segons les activitats que s’hagin de portar a terme i del pressupost que s’inclogui a la sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 13 de març de 2019.

Per a més informació, podeu consultar les convocatòries anteriors del Fons de Patents Gínjol.