La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i el Banco Santander han obert la convocatòria Fondo Supera COVID-19. L’objectiu és minimitzar l’impacte de la crisi provocada pel coronavirus en els àmbits sanitari, educatiu i social. El pressupost és de 8,5 milions d’euros (M€) amb els quals es finançaran programes, projectes col·laboradors i mesures de suport a l’àmbit universitari.

La convocatòria està dirigida al conjunt de centres del CSIC i universitats adherides al Fondo Supera COVID-19, així com institucions públiques i privades que participen en col·laboracions amb aquestes i aporten valor afegit al desenvolupament del projecte.

La convocatòria defineix tres línies de finançament prioritàries: investigació aplicada a la COVID-19 (5 M€), projectes d’impacte i rendibilitat social (1 M€) i enfortiment de la capacitat de les TIC (2,5 M€) del Sistema Universitario Español (SUE). Les propostes han d’estar liderades per una universitat adherida al Fondo o un centre del CSIC, i comptar, com a mínim, amb la participació d’una universitat. Les magnituds econòmiques dels projectes es classifiquen en tres categories: menys de 100.000 euros, entre 100.000 i 500.000 euros i més de 500.000 euros. La durada del projecte és preferentment d’1 any, i excepcionalment, de 2 anys si es justifica adequadament.

El termini de presentació de sol·licituds  es mantindrà obert fins que s’acabin els fons, o com a màxim, finalitzarà el 18 de desembre de 2020. La gestió de la convocatòria la du a terme la CRUE.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la CRUE.