En el marc del programa Horizon 2020 de la  Comissió Europea (CE), el Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) del Japó ha obert la convocatòria EU-Japan Research and Development Cooperation in Net Futures (H2020-EUJ-2014). La convocatòria es centra en el lideratge industrial de les xarxes de comunicació del futur.

La proposta es divideix en quatre àrees temàtiques:
1. EUJ-1-2014: Technologies combining big data, internet of things in the cloud.
2. EUJ-2-2014: Optical communications
3. EUJ-3-2014: Access networks for densely located users
4. EUJ-4-2014: Experimentation and development on federated Japan – EU testbeds

La presentació de sol·licituds per a la convocatòria H2020-EUJ-2014 finalitza el 10 d’abril de 2014. El pressupost total és de 6 milions d’euros.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Participant Portal de la CE.