Horizon 2020En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure per a l’any 2015. Aquesta convocatòria té l’objectiu de donar suport a la recerca conjunta entre la Unió Europea (UE) i Brasil per desenvolupar tecnologies innovadores en l’àmbit de la infraestructura cibernètica avançada.

La convocatòria inclou 3 temes: Cloud Computing, including security aspects; High Performance Computing (HPC); i, per últim, Experimental Platforms. El pressupost global de la convocatòria és de 7 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 21 d’abril de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el Participant Portal de la CE.