L’Alianza de 4 Universidades (A-4U), associació estratégica entre la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), i la  Universitat Pompeu Fabra  (UPF), ha obert la VI convocatòria de estancias postdoctorales de investigación Alianza 4 Universidades (2013). L’objectiu és fomentar la mobilitat dels doctors oferint 12 estades temporals per al personal investigador doctor (tres places per a cada una de les quatre universitats). L’import íntegre anual serà de 25.383 euros bruts que es liquidaran en 14 mensualitats.

Els beneficiaris dels ajuts han de complir els requisits següents:
a) Disposar del títol de doctor, el qual s’hagi obtingut entre l’1 de gener del 2010 i el 15 d’octubre del 2013.
b) En cap cas podran ser contractats o becats per la universitat on es destinin, i tampoc ho podran haver estat en els dos anys immediatament anteriors a la data de publicació d’aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 17 de juny de 2013.

Per obtenir més informació de la convocatòria podeu consultar les bases al lloc web de l’A-4U.