ERCEn el marc del programa Horizon Europe, l’European Research Council (ERC) ha obert la convocatòria ERC Starting Grants (2022). L’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència dels investigadors, els quals han de demostrar la naturalesa innovadora, ambició i viabilitat de la seva proposta científica.

El programa ERC Starting Grants està adreçat a investigadors novells (han de ser doctors des de fa un mínim de dos anys a un màxim de set anys) de qualsevol nacionalitat per desenvolupar idees en les fronteres del coneixement científic, a més de constituir els seus propis equips.

Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència rebran un màxim d’1,5 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a cinc anys de durada, amb un finançament addicional d’un milió per cobrir despeses extraordinàries (trasllat a Europa, compra de gran equipament, accés a grans infraestructures o costos experimentals importants).

El pressupost total de la convocatòria és de 749 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 13 de gener de 2022.

A les convocatòries 2007-2020, Catalunya ha rebut 128 projectes del programa ERC Starting Grants (un 2,6 % del total), amb un import aproximat de 180 milions d’euros. Per sectors institucionals, Catalunya presenta el següent repartiment: centres CERCA (48 %); universitats (38 %); instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (8 %); i altres centres i infraestructures (7 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com el portal Funding & tenders opportunities de la Comissió Europea (CE).