ERCEn el marc del nou programa Horizon Europe (2021-2027), l’European Research Council (ERC) ha obert la convocatòria ERC Starting Grants (2021). L’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència dels investigadors, els quals han de demostrar la naturalesa innovadora, ambició i viabilitat de la seva proposta científica.

El programa ERC Starting Grants està adreçat a investigadors novells (han de ser doctors des de fa un mínim de dos anys a un màxim de set anys) de qualsevol nacionalitat per desenvolupar idees en les fronteres del coneixement científic, a més de constituir els seus propis equips.

Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència rebran un màxim d’1,5 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a cinc anys de durada, amb un finançament addicional d’un milió per cobrir despeses extraordinàries (trasllat a Europa, compra de gran equipament o accés a grans infraestructures).

El pressupost total de la convocatòria és de 619 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 8 d’abril de 2021.

Des de l’any 2007, Catalunya ha rebut 128 projectes del programa ERC Starting Grants (un 2,6 % del total), amb un import aproximat de 180 milions d’euros. Per sectors institucionals, Catalunya presenta el següent repartiment: centres CERCA (48 %); universitats (38 %); instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (8 %); i altres centres i infraestructures (7 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com el portal Funding & tenders opportunities de la Comissió Europea (CE).