ERCEn el marc del programa Horizon 2020, l’European Research Council (ERC) ha obert  la convocatòria ERC Starting Grants (2020). Aquest programa està adreçat a investigadors novells (han de ser doctors des de fa un mínim de 2 anys a un màxim de 7 anys) de qualsevol nacionalitat per desenvolupar idees en les fronteres del coneixement científic, a més de constituir els seus propis equips. L’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència dels investigadors, els quals han de demostrar la naturalesa innovadora, ambició i viabilitat de la seva proposta científica.

Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència rebran un màxim d’1,5 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a 5 anys de durada, amb un finançament addicional de d’1 milió per cobrir despeses extraordinàries (trasllat a Europa, compra de gran equipament o accés a grans infraestructures).

El pressupost total de la convocatòria és de 677 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 16 d’octubre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com el portal Funding & tenders opportunities de la Comissió Europea (CE).