ERCEn el marc del programa Horizon 2020, l’European Research Council (ERC) ha obert  la convocatòria ERC Starting Grants (2018). Aquest programa està adreçat a investigadors novells (han de ser doctors des de fa un mínim de 2 anys a un màxim de 7 anys) de qualsevol nacionalitat per desenvolupar idees en les fronteres del coneixement científic, a més de constituir els seus propis equips. L’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència dels investigadors, els quals han de demostrar la seva naturalesa innovadora, ambició i viabilitat de la seva proposta científica.

Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència rebran un màxim d’1,5 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a 5 anys de durada. El pressupost total de la convocatòria és de 581 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 17 d’octubre de 2017.

Per a més informació, podeu consultar el Participant Portal de la Comissió Europea (CE).