European Research Council (ERC)En el marc del programa Horizon 2020, l’European Research Council (ERC) ha obert la convocatòria Proof of Concept (2019) per donar suport als investigadors finançats en una convocatòria anterior perquè puguin desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca d’excel·lència.

Aquest ajut addicional pot utilitzar-se per posar en pràctica el potencial innovador de les idees generades en els projectes finançats, mitjançant l’establiment de drets de propietat intel·lectual, la investigació d’oportunitats de negoci o el desenvolupament de validacions tècniques.

Els ajuts tenen una durada de 18 mesos i un finançament de fins a 150.000 euros. El pressupost global de la convocatòria és de 25 milions d’euros. Hi ha tres terminis de sol·licituds: el primer finalitza el 22 de gener; el segon, el 25 d’abril; i el tercer, el 19 de setembre de 2019.

Des de la creació del programa Proof of Concept (any 2011), els investigadors que treballen a Catalunya han rebut 63 ajuts, un 7,6 % dels atorgats per l’ERC. Aquest percentatge multiplica per cinc el que li correspondria a Catalunya per població (1,5 %). En termes econòmics, el programa ha concedit gairebé 9,5 milions d’euros als investigadors de centres catalans.

Per a més informació, podeu consultar el Participant Portal de la Comissió Europea (CE), així com el lloc web de l’ERC.