ERCL’European Research Council (ERC) ha obert la convocatòria Proof of Concept 2012 per donar suport als investigadors finançats en alguna convocatòria anterior del programa IDEAS (FP7) per a què puguin desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca. Aquest ajut pot utilitzar-se per a activitats com l’elaboració d’una estratègia de propietat intel·lectual, la validació tècnica de productes, l’elaboració d’estudis de mercat o el finançament dels costos inicials d’una start-up.

Els projectes tindran una durada d’un any i un finançament de fins a 150.000 euros. Hi han dos dates de termini de sol·licituds: el 3 de maig i 3 d’octubre de 2012. Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC.