European Research Council (ERC)En el marc del programa Horizon Europe, l’European Research Council (ERC) ha convocat les prestigioses ERC Advanced Grants (2021)La convocatòria presenta ajuts per donar suport a investigadors líders, amb una trajectòria científica reconeguda, que impulsin progressos substancials en la frontera del coneixement.

L’únic criteri de selecció dels ajuts serà l’excel·lència científica. Les propostes del programa ERC Advanced Grants podran ser presentades per investigadors principals de qualsevol nacionalitat, que hauran de treballar a un Estat membre de la Unió Europea (UE) o a un país associat. Els sol·licitants han de demostrar la naturalesa innovadora i la viabilitat de les seves propostes científiques, a la vegada que han de disposar d’un historial de contribucions significatives durant els deu darrers anys.

La convocatòria disposa d’un pressupost global de 626 milions d’euros. El finançament màxim per a cada ajut és de 2,5 milions d’euros, per un període no superior als cinc anys, amb un finançament addicional d’1 milió d’euros per casos concrets (trasllat a Europa, compra de grans equipaments, accés a infraestructures o costos experimentals elevats).

Des de l’any 2008, s’han concedit 3.269 ajuts ERC Advanced Grants per un import global superior als 7.450 milions d’euros. Espanya ha rebut 167 projectes (un 5,1 % del total), dels quals 89 són per Catalunya (un 2,7 % del total i un 53,3 % dels espanyols) i 11 per al País Valencià.

El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria ERC Advanced Grants (2021) finalitzarà el dia 31 d’agost de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el portal Funding & Tender Opportunities de la Comissió Europea, així com altres entrades sobre el tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).