European Research Council (ERC)En el marc del programa Horizon 2020, l’European Research Council (ERC) ha convocat les prestigioses ERC Advanced Grants (2020)La convocatòria presenta ajuts per donar suport a investigadors líders, amb una trajectòria científica reconeguda, que impulsin progressos substancials en la frontera del coneixement.

Les propostes del programa ERC Advanced Grants podran ser presentades per investigadors de qualsevol nacionalitat i establerts a un Estat membre de la Unió Europea (UE) o a un país associat. L’únic criteri de selecció de les accions és l’excel·lència científica i, en particular, es tindran en compte les propostes innovadores i d’alt risc.

Els sol·licitants han de demostrar la naturalesa innovadora i la viabilitat de les seves propostes científiques. Els beneficiaris han de complir els requisits següents: ser investigadors actius amb un historial científic remarcable en els darrers 10 anys; investigadors amb almenys 10 articles publicats com a autors principals en publicacions internacionals o 3 monografies de recerca; i finalment, investigadors que realitzin la seva recerca als països de la UE, independentment de la seva nacionalitat.

La convocatòria disposa d’un pressupost global de 492 milions d’euros. El finançament màxim per a cada ajut és de 2,5 milions d’euros, per un període no superior als 5 anys, amb un finançament addicional d’1 milió d’euros per determinats casos com, per exemple, trasllat a Europa, compra de grans equipaments o accés a infraestructures.

Des de l’any 2008, s’han concedit 3.060 ajuts ERC Advanced Grants per un import global de gairebé 6.950 milions d’euros. Espanya ha rebut 156 projectes (un 5,1 % del total), dels quals 84 han sigut per Catalunya (un 2,7 % del total i un 53,8 % dels espanyols) i 10 per al País Valencià.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 26 d’agost del 2020.

Per a més informació, podeu consultar el portal Funding & Tender Opportunities de la Comissió Europea, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest lloc web.