European Research Council (ERC)En el marc del programa Horizon 2020, l’European Research Council (ERC) ha convocat les prestigioses ERC Advanced Grants (2019)La convocatòria presenta ajuts per donar suport a investigadors líders, amb una trajectòria científica reconeguda, que impulsin progressos substancials en la frontera del coneixement.

Les propostes podran ser presentades per investigadors de qualsevol nacionalitat i establerts a un Estat membre de la Unió Europea (UE) o a un país associat. L’únic criteri de selecció de les accions és l’excel·lència científica i, en particular, es tindran en compte les propostes innovadores i d’alt risc.

Els sol·licitants han de demostrar la naturalesa innovadora i la viabilitat de les seves propostes científiques. Els beneficiaris han de complir els requisits següents: ser investigadors actius amb un historial científic remarcable en els darrers 10 anys; investigadors amb almenys 10 articles publicats com a autors principals en publicacions internacionals o 3 monogràfics de recerca; i finalment, investigadors que realitzin la seva recerca als països de la UE, independentment de la seva nacionalitat.

La convocatòria disposa d’un pressupost global de 391 milions d’euros. El finançament màxim per a cada ajut és de 2,5 milions d’euros, per un període no superior als 5 anys, amb un finançament addicional d’1 milió d’euros per determinats casos com, per exemple, trasllat a Europa, compra de grans equipaments o accés a infraestructures.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 29 d’agost del 2019.

Per a més informació, podeu consultar el portal Funding & tender opportunities de la Comissió Europea, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest lloc web.